Is er iets mis bij de politie?

Print
Maandagavond kwam tijdens de gesloten zitting van de Antwerpse gemeenteraad het ontslag van een hoge functionaris bij het politiekorps ter sprake. De bewuste vrouw was de voorbije twee jaar verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van het burgerpersoneel.


Ze wilde elementen van de hedendaagse bedrijfscultuur introduceren bij de politie. En blijkbaar is ze daarbij keihard gebotst op de machocultuur van een deel van de hoge heren bij de Antwerpse flikken, die weinig of geen boodschap hebben aan al dat burgerlijke gedoe.

De schok moet hard zijn geweest, want anders zou de politietop er geen ontslagvergoeding van 122.000 euro voor over hebben gehad om een contract van vier jaar halfweg te beëindigen. De zaak wordt nog merkwaardiger als je bedenkt dat de introductie van burgers op hoge posten bij de politie een idee was dat de nadrukkelijke goedkeuring wegdroeg van burgemeester Janssens, die zo het korps minder militair en meer klantvriendelijk wil maken. De politie in dienst van de burger en niet omgekeerd.

Deze affaire werpt een schaduw op het mooie parcours van het korps en van zijn chef Eddy Baelemans. Die was er na zijn aantreden in de nasleep van de Visa-crisis in geslaagd om zijn ongeveer drieduizend man sterke apparaat voor de buitenwereld onbesproken te houden. Maar nu zijn er blijkbaar toch weer problemen, want vorige maand lekte ook al uit dat bij de recherche (260 man sterk) de sfeer is verziekt. De chef van die dienst wordt er door een deel van zijn medewerkers van beschuldigd dat hij er een vernederende aanpak op nahoudt, en het ziekteverzuim is dermate uit de hand gelopen dat de korpschef een onderzoek laat uitvoeren naar de hoeveelheid stress op het werk.

Als er bij de Antwerpse politie iets scheef zit, dan word ik altijd een beetje ongerust. Ik zal nooit vergeten hoe één telefoontje op onze redactie over rivaliserende clans bij de toenmalige politietop in 2003 aanzwol tot een crisis waarbij uiteindelijk de top van de ambtenarij en het complete schepencollege aftraden. Toen draaide alles om een cultuur die uitwassen mogelijk had gemaakt.

Zover zal het deze keer niet komen. Maar er is wel iets aan de hand in het politiekorps en te veel zorgen over dat korps kan een stad als Antwerpen zich niet permitteren. We hebben goede en gemotiveerde politiemensen nodig voor de problemen op straat, niet voor die in de politietoren.

Door Lex Moolenaar

.

Nu in het nieuws