Reynders legt hypotheek op zijn herkansing

Print
Met ludieke acties en nogal wat tricolore omkadering hebben ook de jongeren het wereldrecord regering vormen niet ongemerkt voorbij laten gaan. De Frietrevolutie genoot internationale aandacht. Maar de prijs voor de grootste creativiteit ging gisteren toch naar voormalig koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte met zijn Belgische Unie en vier volwaardige deelstaten als eindpunt voor de staatshervorming.
Daar horen bedenkingen bij. Eén. Waarom heeft hij zijn idee niet aangekaart toen hij bemiddelaar was? Hij is blijven volharden in de klassieke Belgische onderhandelingsmethode die moest leiden tot een gedrocht van een compromis waarin uiteindelijk iedereen wel enkele brokken van zijn eisen terugvindt. Twee. Deze piste veronderstelt een totaal ander denkkader, en het is in de huidige omstandigheden moeilijk aan te nemen dat de partijen daartoe bereid zijn.

Het kan de ex-bemiddelaar bovendien niet ontgaan zijn dat CD&V en N-VA niet enthousiast zijn over een volwaardig Brussels gewest. Vande Lanotte gaat zeer ver in de overdracht van bevoegdheden, en dat zal bij de Franstaligen niet op algemeen applaus worden onthaald. De discussie over zijn piste kan alleen maar zinvol zijn als iedereen bereid is het bord af te vegen en wil meeschrijven aan een totaal nieuw en vooral evenwichtig verhaal. Tot dan is het aan Didier Reynders. Het MR-kopstuk heeft ruim zeven maanden op de reservebank doorgebracht. Zijn politieke carrière hing en hangt aan een zijden draadje.

Niet alleen door de felle contestatie van zijn voorzitterschap in eigen rangen, ook door zijn geringe kans om nog minister te worden in een federale regering. Iedereen zou dus denken dat hij alles uit de kast zou halen om zijn informatieopdracht tot een goed einde te brengen. In zijn eerste periode heeft hij gefaald. Inhoudelijk heeft hij over de communautaire problematiek niet de minste toenadering bereikt. De N-VA was tevreden dat de liberalen in de arena verschenen. En dan begint Reynders aan zijn tweede shift met een persconferentie waarop hij het over het statuut van Brussel heeft en wetens en willens de N-VA de gordijnen injaagt. Reynders heeft meer dan de indruk gewekt dat hij zich niet zal losmaken van het FDF, wat grondige twijfel over het afsluiten van een akkoord wettigt. Hij legde al onmiddellijk een hypotheek op zijn slaagkansen. Zo zal hij het vertrouwen niet herstellen.

door Dirk CASTREL
Nu in het nieuws