Heropvoeden is geen kerntaak van het leger

”Pas in het leger word je een echte man en leer je wat tucht en discipline betekenen.” Sp.a-Kamerlid David Geerts stelt voor om dit oude gezegde over het leger in de praktijk om te zetten door het toe te passen op probleemjongeren. Naar zijn inzicht zouden balorige jongeren best een tijdje onder de hoede van Defensie worden geplaatst om kennis te maken met structuur en regelmaat en om zelf hun attitude bij te schaven.

Gva.be

p> Geerts heeft het over een uitbreiding van de sanctiemogelijkheden voor de rechters en niet over een strafkamp want naar het leger gaan mag volgens hem geen straf zijn. Het valt sterk te betwijfelen of delinquente jongeren dit onderscheid zouden maken. Voor hen zal het niet meer of minder dan een bootcamp zijn waar ze dag en nacht onder toezicht staan.

Defensie moet tegenwoordig zorgen voor huisvesting van asielzoekers en onderdak bieden aan daklozen. Die opdrachten horen niet tot de kerntaken van het leger maar worden bijkomend opgelegd omdat andere overheidsdiensten tekortschieten. Krijgt het nu ook nog een pedagogische opdracht om jonge criminelen (her)op te voeden? Heeft de krijgsmacht daarvoor de middelen en de mensen in huis? Natuurlijk niet. Biedt het leger een geschikte omgeving om probleemjongeren op te vangen? Erg twijfelachtig met allerlei wapens in de buurt.

Een verblijf van negen maanden in een of andere kazerne kan bezwaarlijk doorgaan als een alternatieve straf want die wordt opgelegd opdat betrokkene zich zou kunnen inleven in de rol van het slachtoffer. En wat gaan militairen denken die vrijwillig dienst hebben genomen en die plots gezelschap krijgen van ’gesanctioneerden’? Niet leuk voor het imago.

Zou het niet beter zijn om de wet op de jeugdbescherming grondig aan te passen? Nu moet je minstens zestien jaar zijn om misschien gestraft te kunnen worden, zelfs voor de allerergste misdaden. Zelfs bij de tiende herhaling van een gewelddadige overval kun je niet gestraft worden als je nog geen zestien jaar bent. En zelfs als je dat wél bent, dan nog moet geen straf worden opgelegd, maar mag het alleen maar. Nu moet je 14 jaar oud zijn vooraleer je in een gesloten centrum kan worden geplaatst. Veel gauwdiefjes zijn amper acht. Die jongeren groeien op met een gevoel van straffeloosheid. Met ze in de gevangenis te stoppen helpen we noch hen, noch de gemeenschap. Heropvoeden ja, maar het leger is daarvoor geen geschikt instrument.

Door Dirk Castrel

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER