Niet zomaar hoofdstad van Europese jongeren

Vandaag stelt schepen Leen Verbist (sp.a) het programma voor waarmee Antwerpen zich wil manifesteren als Europese Jongerenhoofdstad van het Jaar 2011. Tussen het openingsfeest in het Centraal Station in het eerste weekend van maart en het slotfeest op zondag 20 november vinden liefst honderdvijftig evenementen plaats in de binnenstad en de districten.

Gva.be

De variatie is groot: van congressen die moeten leiden tot adviezen aan de Europese Commissie en een ecologisch bouwproject tot een Youth Fashion Day en een breakdancefestival. Het is dan ook de bedoeling om zoveel mogelijk verschillende soorten jongeren te bereiken.

Antwerpen staat dit jaar te kijk voor jongeren tot 25 jaar uit heel Europa. Het is geen toeval dat Europa uitgerekend de Antwerpse kandidatuur heeft geselecteerd om in de sporen te treden van Rotterdam en Turijn. Als je bijvoorbeeld alleen al de zomerinitiatieven bekijkt die de stad organiseert, dan stel je vast dat drieduizend vrijwilligers ervoor zorgen dat er tienduizend zeer uiteenlopende activiteiten plaatsvinden, waarop in totaal 258.000 jonge koppen worden geteld. Dat vergt professionalisme, en dat hééft de stad.

Is jeugdbeleid een tweederangs bevoegdheid? Dat vind ik niet. Anno 2011 telt Antwerpen 143.000 jongeren onder 25 jaar, twee keer de bevolking van Sint-Niklaas. Door de vergroening van de bevolking zullen dat er tegen 2020 zelfs 165.000 zijn. We moeten er dus voor zorgen dat die generatie goed opgroeit in een samenleving met veel minder sociale controle dan vroeger.

Het Antwerpse jeugdbeleid is er niet op gericht om het wangedrag van probleemjongeren op te lossen. Daar zijn andere instanties voor, in de schoot van Welzijn en Justitie. Het jeugdbeleid moet er juist zijn voor de veel grotere groep níét-probleemjongeren, die de kans en de ruimte verdienen om zich in een grote stad als Antwerpen te ontplooien en een stukje van hun dromen waar te maken. Alleen zo groeien ze op tot de creatieve, innovatieve geesten die Vlaanderen nog hard nodig zal hebben.

Een kwart van de initiatieven van Europese Jongerenhoofdstad is door de jongeren zelf aangebracht. Het is schepen Verbist en haar team opgevallen hoe sterk de Antwerpse identiteit leeft onder de jeugd. Er is bij hen veel goede wil en veel positieve energie aanwezig om het leven in de stad beter en aangenamer te maken. Dat geeft de burger moed, ook de burger zoals ik die al wat ouder is.

Door Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt