Schade wegens wurgprijzen Belgacom geschat op 1,84 miljard voor BASE en Mobistar

Schade wegens wurgprijzen Belgacom geschat op 1,84 miljard voor BASE en Mobistar

Schade wegens wurgprijzen Belgacom geschat op 1,84 miljard voor BASE en Mobistar

Print
Een tweede tussentijds expertenverslag schat de schade die telecomoperatoren BASE en Mobistar hebben geleden wegens wurgprijzen door Belgacom op 1,84 miljard euro. Dat heeft Belgacom maandag zelf bekendgemaakt. Belgacom benadrukt dat het slechts om een voorlopig verslag gaat.

Mobistar en BASE dienden in 2003 een eis tot schadevergoeding in. Ze vinden dat Belgacom te hoge terminatietarieven aanrekent en te lage retailtarieven. De rechtbank van koophandel wees bepaalde aanspraken af, maar stelde wel experten aan die het bestaan van wurgprijzen moesten onderzoeken en moesten nagaan welke schade dit zou hebben berokkend. Een eerste expertenverslag raamde de schade voor BASE en Mobistar op 1,18 miljard euro. Op 10 december werd een tweede voorlopig verslag neergelegd. Daarin werd de impact voor de periode 1999-2004 geraamd op 1,84 miljard euro. Belgacom, dat maandag zelf met het nieuwe verslag naar buiten komt, benadrukt dat het om een voorlopig verslag gaat en dat het zelf nog commentaar mag indienen. Rekening houdend met deze commentaar moeten de experten dan nog een definitief verslag indienen. En het is uiteindelijk aan de rechtbank om te oordelen, aldus Belgacom.

.

Nu in het nieuws