Ierland: sanering van 15 miljard euro

Ierland: sanering van 15 miljard euro

Ierland: sanering van 15 miljard euro

Print
De Ierse regering gaat de komende vier jaar 15 miljard euro bezuinigingen doorvoeren. Dublin wil zo de Ierse schuldencrisis helpen bestrijden.

De regering wil 10 miljard besparen en 5 miljard bijkomende belastingen heffen. Volgend jaar alleen al zou 6 miljard euro worden bespaard.

Er worden onder meer duizenden ambtenarenjobs geschrapt.

Nu in het nieuws