Eén op zes wordt gepest op het werk

Eén op de zes werknemers in ons land (13%) zegt gepest te worden op het werk. Dat is iets minder dan in 2009 (14%). Maar liefst 60% van de klagers wijst naar zijn/haar baas als de pester. Dat blijkt uit onderzoek van de HR-dienstverlener Securex.

Werk

Pestgedrag blijkt hardnekkig te zijn, maar is de jongste jaren niet toegenomen. De recent bekendgeworden gebeurtenissen bij het Henegouwse bedrijf MacTac zijn erg schokkend. Maar het is geen alleenstaand geval, zo blijkt uit het onderzoek van Securex. Pesten Ook de voorgaande jaren (2006 tot 2008) bleek 13% van de werknemers aan te geven dat ze werden gepest. Voorts werd ook nagegaan wie de pesters zijn. Zestig procent van de klagers wijst daarvoor met een beschuldigende vinger naar zijn of haar (directe) baas. Eén op vijf (21%) zegt gepest te worden door een groep collega's, en 9% door externen (klanten, leveranciers, patiënten). Agressie Op dit moment zegt 9% van de werknemers slachtoffer te zijn van agressie op het werk, een sterke daling vergeleken met de voorgaande jaren (13 tot 14%). De overgrote meerderheid van de klagers zegt dat de dader een extern persoon is (klanten, leveranciers, patiënten), terwijl 13% daarvoor naar zijn/haar leidinggevende wijst. Bij bijna 1 op de 5 gevallen is het een collega die agressief gedrag vertoont, bij 6% gaat het om een groep collega's. Ongewenst seksueel gedrag Momenteel zegt 1% slachtoffer geweest te zijn van ongewenst seksueel gedrag op het werk, flink minder dan in 2009 (2%) en 2008 (5%). In meer dan de helft van de gevallen zijn externen de daders. Discriminatie Tot slot zegt 12% gediscrimineerd te zijn, evenveel als vorig jaar. Dominiek CLAES

Nu in het nieuws