Hoopvol nieuws uit migratieland

Print
Verrassend. Dat is het minste wat je kan zeggen van de onderzoeksresultaten die het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen gisteren heeft voorgesteld. Het CeMIS heeft onderzocht welk soort nieuwkomers wij de jongste jaren in ons land ontvangen.
Het resultaat gooit nogal wat stereotiepen aan diggelen.

Laten we even beginnen met oud nieuws: nog steeds ruim de helft van de nieuwkomers immigreert via gezinshereniging. Het verhaal van de importhuwelijken blijft een hypotheek leggen op de integratie, die alleen kan worden bijgestuurd met een ander federaal migratiebeleid. Maar daar staat tegenover dat zich de jongste jaren blijkbaar een tendens aftekent waarbij steeds meer vrouwen (al dan niet met partner) en hooggeschoolden hun geluk willen zoeken in ons land. Dat fenomeen is nieuw, hoopgevend en spectaculair, want voor sommige landen - Thailand, de Filipijnen, Kazachstan, Oekraine... - bestaat de instroom zelfs voor meer dan 75 procent uit vrouwen.

Een cruciale boodschap die het CeMIS wil geven aan de overheid, is dat het huidige integratiebeleid niet is aangepast aan die veranderde migratie. Om het simpel samen te vatten: onze overheidsdiensten zijn uitgerust om laaggeschoolde mannelijke nieuwkomers op te vangen, maar weten niet goed raad met hooggeschoolde en vrouwelijke immigranten. Zo ontstaat een situatie waarin de gemiddelde scholingsgraad van nieuwkomers hoger is dan die van de Belgen, maar de tewerkstellingsgraad ongeveer tien procent lager. We laten dus een stuk economisch potentieel liggen dat we goed zouden kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt.

Dat laatste is ook gebleken uit een recente studie van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Die stelt vast dat al onze buurlanden het veel beter doen als het gaat om het tewerkstellen van nieuwkomers. Vlaams parlementslid Güler Turan (sp.a) gaat nog een stap verder: volgens haar is België op dat gebied de allerslechtste leerling in de Europese klas. Turan heeft er Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) al over aangesproken. Die erkent het probleem en zal de tewerkstellingsprojecten in 2011 evalueren.

Een slimme bijsturing is dus nodig en liefst zo snel mogelijk, want we zullen alle beschikbare arbeidskrachten nodig hebben om de gevolgen van de vergrijzing te kunnen dragen.

Door Lex Moolenaar

Nu in het nieuws