'De Brusselse Ring is een internationaal probleem'

Print
Jean-Pol Olbrechts hamert erop dat het mobiliteitsprobleem van Vlaams-Brabant een nationaal en internationaal probleem is en dat Vlaams-Brabant meer middelen verdient om de mobiliteit te verbeteren.

.

Nu in het nieuws