Breekpunt voor de burgemeester

Volgens INRIX, een van origine Amerikaans bureau dat internationaal marktleider blijkt te zijn op het gebied van realtime verkeersinformatie, is het knooppunt Linkeroever het zwartste knelpunt van heel België. De automobilist staat daar 45 uur per week aan te schuiven met een gemiddelde snelheid van 31 km/u.

Zone 30 op de snelweg, als dàt geen zwarte humor is.

Laat de Oosterweelverbinding en de westelijke en oostelijke bretellen er dus maar snel komen. De politieke keuzes zijn gemaakt, nu vooruit met de geit. Op die politieke keuzes blikt burgemeester Patrick Janssens deze week nog eens terug in Knack. De gekozen oplossing bevat elementen van het BAM-plan, maar ook van de alternatieven van Arup/Sum en Meccano, zegt hij. En dat klopt, want BAM levert het tracé, Arup/Sum de tunnel en Meccano het basisidee voor de bretel Ekeren-Wommelgem-Wilrijk (via de A102 en de R11). Voor elk wat wils: zo kom je tot een compromis in de politiek.

Waarom herzag Janssens zijn visie pas naar aanleiding van de studie van Arup/ Sum en niet al in 2005, toen de actiegroep stRaten-generaal uitpakte met een soortgelijk tunnelalternatief? Op die vraag blijft de burgemeester het antwoord schuldig. Maar ik denk dat ik het wel weet. In die tijd achtte niemand het mogelijk dat twee bevlogen actievoerders het beter konden weten dan een hele batterij ingenieurs en stedenbouwkundigen in dienst van de BAM. Maar toen ook een internationaal vermaard bureau als Arup de tunnel voorstelde als een beter alternatief, gaf dat Janssens wél voldoende dekking om voluit in het offensief te gaan tegen de Lange Wapper.

We hebben de voorbije jaren meer dan eens geschreven dat wie de brug alsnog wilde bouwen, eerst de burgemeester zou moeten doodschieten. Janssens bevestigt nu dat met hem als burgemeester de brug er op geen enkele manier zou zijn gekomen. Toen die mogelijkheid bleef bestaan na het dubbelbesluit van maart, heeft hij zelfs gedacht aan een vertrek uit de politiek, als men hem toch de brug door de strot wilde duwen. Zover is het niet gekomen, want met de cocktail van BAM-tracé, tunnels en bretel heeft iedereen zijn zin gekregen - althans in de politiek.

Enfin, na dit stukje politieke geschiedenis moet er vooral tempo worden ontwikkeld om de gemaakte keuzes om te zetten in realiteit, zodat de Ring eindelijk zijn hoognodige bypass krijgt.

Door Lex Moolenaar

Nu in het nieuws