"Geen ruimte voor meer verlof"

De werkgevers willen geen nieuwe verlofdagen voor werknemers. Volgens hen zijn de uitgaven voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof de voorbije tien jaar verviervoudigd. Het ACV is niet te vinden voor het voorstel. Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO, vindt dat de limiet bereikt is.

Werk

"Daar moet men heel bewust en intelligent mee omgaan omdat je anders de bedrijven in moeilijkheden brengt. Ook de zelfstandigen en KMO's vinden dat er geen ruimte meer is voor meer verlof. Als het moederschapsverlof wordt uitgebreid, zoals het Europees parlement voorstelt, moeten er andere verlofdagen sneuvelen. "Als men uitbreidingen doet van bijvoorbeeld het rouwverlof of van moederschapsverlof, dan kan dat voor ons, maar dan moet er gesnoeid worden in de andere verlofsystemen", verklaart Karel Van Eetvelt (foto) van Unizo. Vakbonden De christelijke vakbond ACV reageert intussen afwijzend op het voorstel en noemt de uitspraken "spierballengerol van de werkgevers" naar aanleiding van de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord. Ook het socialistische ABVV wil geen beperking van de verlofdagen. "We krijgen voortdurend de boodschap 'langer werken' dus kan het niet dat in de praktijk de combinatie werk-gezin moeilijk wordt gemaakt", klinkt het.