Johan Vande Lanotte is de man van de laatste kans

De kruitdampen zijn weer even gaan liggen in de Wetstraat na de cijferoorlog die sinds de bekendmaking van de compromisnota van Bart De Wever heeft gewoed en die serieuze schade heeft aangericht. Met de uitvoering van het plan-Vande Lanotte voor de berekening van de gevolgen van de hervormde financieringswet, breekt een rustiger periode aan.

Gva.be

Eigenlijk is de inschakeling van de Nationale Bank en het Planbureau de enige weg om nog uit de oeverloze discussies te geraken. Het zijn twee onafhankelijke instellingen en als beide voor elk model van financieringswet tot dezelfde resultaten komen, mag men er van uitgaan dat de cijfers inderdaad wel zullen kloppen.

De koninklijk bemiddelaar verwacht op 12 november het eindrapport van de Nationale Bank en het Planbureau. Dat is over ruim veertien dagen. Wellicht zouden zij hun huiswerk sneller kunnen afleveren met de expertise en de informatie die ze in huis hebben. Maar Johan vande Lanotte heeft de komende dagen nog een andere belangrijke koninklijke opdracht uit te voeren.

Het herstel van het vertrouwen tussen vooral de PS en de N-VA en tussen de Nederlands- en de Franstalige partijen zal behoorlijk wat tijd en diplomatie vergen, want er liggen nogal wat zenuwen bloot. Bovendien hebben de Franstaligen een pak veto’s uitgesproken tegen voorstellen voor bevoegdheidsoverdrachten in de nota-De Wever. Ook daarover moet over enkele weken klaarheid worden gebracht, net als over het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde.

Die kwestie wordt vandaag evenwel voor een tijdje uit de Kamer geëvacueerd. De N-VA wilde haar wetsvoorstel prioritair behandeld zien in de Kamercommissie om geen hoogdringendheid te hoeven vragen aan de plenaire Kamer. Dat manoeuvre is gisteren mislukt, maar toch zal de partij van Bart De Wever geen hoogdringende behandeling vragen omdat ze beseft dat die vraag wordt weggestemd en in deze omstandigheden contraproductief is.

In haar plaats zal het Vlaams Belang de stemming eisen, ook al om de N-VA te jennen. De uitslag is vooraf bekend en zo verhuist het N-VA-voorstel weer naar de commissie. De gemoederen kunnen tot bedaren komen. Tot 12 november? Dan ligt het eindrapport van de Nationale Bank en van het Planbureau op tafel en moeten politieke keuzes worden gemaakt. Welk model of welke combinatie van modellen wordt het? Zonder overeenstemming breken de donkere tijden echt aan. Verkiezingen dan maar?

Door Dirk Castrel

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws