'Belgische staat is gedoemd tot mislukken'

Zoom.in

Peter De Graeve, filosoof en academicus, laat zijn licht schijnen op de toestand van ons land. 'Het vrijheidsideaal is stelselmatig tenietgedaan binnen de Belgische staat', aldus de filosoof.