Failliet van multiculturele samenleving is geen optie

De poging om een multiculturele samenleving te creëren, is mislukt. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag op een bijeenkomst van de christendemocratische CDU. Daarmee vertolkte ze het standpunt van een aanzienlijk deel van het Duitse volk. Dát ze het zegt, kan misschien verrassend zijn; wát ze zegt, is dat al een stuk minder. Ook in eigen land zijn er voldoende politici te vinden die menen dat het de verkeerde kant uitgaat met de multiculturele samenleving. En die mensen zitten niet alleen bij Vlaams Belang.

Gva.be

Maar goed, het is nog eens gezegd. Belangrijker is de vraag wat er nu moet gebeuren. Want dat de multiculturele samenleving een feit is, zal iedereen ondertussen wel begrepen hebben. Ook diegenen die niets liever zouden doen dan de klok veertig jaar terugdraaien. Door diversiteit failliet te verklaren en verder de andere kant uit te kijken, zal het tij niet gekeerd worden. Dat geldt voor Duitsland, maar evenzeer voor een stad als Antwerpen, waar over enkele tientallen jaren de halve bevolking uit mensen met een vreemde culturele of etnische achtergrond zal bestaan.

De Antwerpenaar merkt bijna iedere dag hoe broos die veelkleurige samenleving soms kan zijn. Soms, want in veel gevallen gaat ook in de multiculturele samenleving het leven zijn gewone gangetje. Laten we dat vooral niet vergeten.

Integratie blijft het sleutelwoord om deze samenleving draaiende te houden. Integratie betekent onder meer onafgebroken zoeken naar een consensus over hoe we met elkaar kunnen samenleven. Dat is moeilijk, want ook autochtonen geraken het niet eens over wat dan wel die rode draad is die ons allen kan verbinden. Het is een debat dat nog jaren gaat duren en wellicht nooit tot een voor iedereen bevredigende conclusie zal leiden.

Ondertussen kunnen we misschien werk maken van de zaken waarover we het eens zijn. Namelijk dat een goede kennis van de Nederlandse taal en degelijk onderwijs essentieel zijn. Het is schrijnend dat er in Antwerpen ruim tweeduizend nieuwkomers op een wachtlijst staan om Nederlands te leren en dat veel mensen na het volgen van een cursus nog altijd niet in staat zijn om in min of meer begrijpelijk Nederlands te communiceren. Het zijn concrete problemen die om concrete oplossingen vragen. Als we daar nu al eens mee zouden beginnen. Veel meer dan een goed beleid en goede wil van alle betrokkenen zijn daarvoor niet nodig.

door Patrick VAN DE PERRE