"Turbulente Belgische arbeidsmarkt tijdens crisisjaar"

Print
Alhoewel het netto-verlies aan jobs meeviel tijdens het eerste crisisjaar -van het 2de kwartaal 2008 tot 2de kwartaal 2009 - was het voor de arbeidsmarkt toch een zeer turbulente periode. Liefst 215.000 bestaande loontrekkende jobs of 7 procent van het totaal werd vernietigd, terwijl startende en bestaande werkgevers 192.
000 nieuwe jobs creëerden. Dat blijkt uit berekening door onderzoekers van het Hoger Instituut voor de Arbeid.

De industrie werd het zwaarst getroffen met een verlies van 42.000 jobs of 8 procent van het totaal en een jobcreatie die beperkt bleef tot 17.000. Vooral industrietakken zoals de textiel- en autoindustrie werden zwaar getroffen met een verlies van respectievelijk 16 en 10 procent van de bestaande werkgelegenheid terwijl er in deze sectoren nauwelijks nieuwe banen geschapen werden. Hoewel de werkgelegenheid in kleine bedrijven traditioneel volatieler is was de directe impact daar beperkter dan in zeer grote bedrijven. In grote ondernemingen werden 40.000 bestaande banen geschrapt, een toename van de jobdestructie met 150 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Vele bedrijven die de crisis goed doorstonden maakten gebruik van buffers in het sociale zekerheidssysteem zoals vermindering van overuren, invoering van tijdelijke werkloosheid en tijdskrediet alvorens personeel te ontslaan. Daarnaast werd ook de uitzendarbeid sterk verminderd.

Nu in het nieuws