Provincie of niet, als de kwaliteit maar goed is

Print
De deputatie van de provincie Antwerpen stelde dinsdag de begroting voor 2011 voor aan de provincieraad. Ondanks de economische crisis blijft dit bestuursorgaan volop investeren. Tijdens de uiteenzetting wezen de gedeputeerden geregeld op hun zuinig beleid.
Toch heerst er in de provincietoren in Antwerpen een pessimistische sfeer.

De bron van dit pessimisme is het groenboek ‘Interne Vlaamse staatshervorming’ van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA). Daarin staat de herverkaveling van het bestuurlijk landschap. De provincies krijgen daarin een kleine bijrol. De provinciale bevoegdheid wordt beperkt tot grondgebonden materies zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en economie. Hun bevoegdheden rond onderwijs, cultuur en welzijn gaan naar het Vlaams of het gemeentelijk niveau.

Dit is niet naar de zin van de provincies. Rik Röttger (sp.a) is nog maar een jaar gedeputeerde voor Begroting in Antwerpen. Hij haalde zijn rekenmachine boven en berekende het effect van het groenboek op de werking van de provincie Antwerpen. Hij concludeerde dat het werk van de minister geen groenboek, maar wel een zwartboek is voor de provincie. Door de herschikking van de bevoegdheden krimpt de beleidsruimte met 66,6 miljoen euro. De provincie Antwerpen zou het met 530 personeelsleden minder moeten doen.

Röttger hangt nog een ander doembeeld op. Volgens hem dreigen het Turnhoutse cultuurcentrum De Warande, de Arenbergschouwburg, het Diamantmuseum en de provinciale scholen in de problemen te komen. “Als de provincie dit niet meer mag doen, wie dan wel?” vraagt Röttger zich af.

De provincie voelt zich miskend. En daar zit het grote probleem. Deze overheid heeft geen draagvlak bij de bevolking en nog minder bij de politici. De enige politici die wel geloven in dit bestuur, zijn zij die in de provincieraad of in de deputatie zitten. Het Antwerpse provinciebestuur mist een duidelijk gezicht. Iedereen geniet van het Rivierenhof, maar wie weet dat dit een provinciaal domein is?

De burgers liggen niet wakker van welke overheid wat organiseert, maar zij eisen wel een goede dienstverlening en kwaliteit. Dat zijn nu juist twee punten waar de provinciale scholen en de cultuurinstellingen goed scoren. Hopelijk weet Bourgeois waar hij aan begint.

Door Sacha Van Wiele

Nu in het nieuws