Lerarentekort is nieuwe val voor Antwerps onderwijs

Antwerpen stevent af op een tekort aan kleuterjuffen en leerkrachten in het lager onderwijs. Dit schooljaar moesten 200 mensen extra worden gezocht voor de nieuwe klassen en om collega’s die met pensioen gaan, te vervangen. Voorlopig is er nog geen reden tot paniek, maar wat als er in de loop van het schooljaar vervangingen moeten worden gevonden?

Gva.be

Niemand die eraan twijfelt dat er over enkele jaren wel duidelijk een problematisch tekort aan leerkrachten zal zijn. Tenzij er ingegrepen wordt, en dat is wat ze in Antwerpen willen doen.

Vorige week besliste de Antwerpse schepen van Onderwijs, Robert Voorhamme (sp.a), om een ’sectoraal netwerk onderwijs’ op te richten. Dat is een mondvol om te zeggen dat een aantal mensen gaat uitzoeken hoe ze het lerarentekort in Antwerpen gaan wegwerken. En dat is geen slechte zaak. Want we zijn nog niet vergeten hoe vorig schooljaar plots alle alarmbellen gingen rinkelen, toen bleek dat Antwerpen met een structureel en aanzienlijk tekort aan plaatsen in de Antwerpse scholen te kampen had. Dat is met veel kunst- en vliegwerk opgelost, maar het had ook anders gekund en gemoeten.

Ook toen had Robert Voorhamme al een paar keer gewaarschuwd voor wat zou gebeuren. Helaas werd dat niet of in ieder geval te laat opgepikt door de hogere overheden. We kunnen alleen maar hopen dat het deze keer niet zo ver moet komen. Het is geen louter Antwerps probleem. Het lerarentekort is iets waar heel Vlaanderen en niet in het minst de steden mee te maken zullen krijgen.

Merkwaardig genoeg wordt er in tijden van schaarste ook een Antwerpse jobbeurs voor kleuteronderwijzers en leerkrachten basisonderwijs georganiseerd. Werkloze leerkrachten kunnen op die beurs alle vacatures bekijken.

Werkzoekenden die naar de VDAB gaan, kunnen nu in één oogopslag zien welke vacatures er zijn. Behalve voor het onderwijs. Daar worden de banen vaak onder elkaar verdeeld of via een circuit dat bij pas afgestudeerden niet altijd bekend is. Laten we het erop houden dat de onderwijswereld te weinig transparant is en het zichzelf én werkzoekende leerkrachten nodeloos moeilijk maakt. Het is een deel van de verklaring voor het lerarentekort, maar niet de belangrijkste. Dat is het stijgend aantal leerlingen. Dat weet de onderwijswereld, en onze politici ook. Antwerpen wil anticiperen. Hopelijk moet de stad dat niet in haar eentje doen.

Door Patrick Van de Perre