Tekort aan begeleiders opvang

vtm.be

Er is een groot tekort aan begeleiders voor de buitenschoolse opvang. In Vlaanderen zijn er 1000 vacatures die niet ingevuld raken. Nochtans kunnen ook laaggeschoolden hier perfect aan de slag.