Leefloners mogen best tijdelijke klusjes doen

De stad Antwerpen wil leefloners inzetten als er een tekort aan personeel is op sommige stedelijke diensten. Onder meer het wieden van onkruid staat met stip genoteerd, want dat moet vanaf 2015 verplicht met de hand in steden en gemeenten.

Gva.be

Pesticiden zijn vanaf dan uit den boze. Totaal nieuw is het inzetten van mensen zonder werk niet, want er wordt nu al straatonderhoud uitgevoerd door de vzw Werkhaven. Dat is een vereniging waar mensen die langer dan één jaar werkloos zijn zich kunnen inschrijven voor klusjes. Op vrijwillige basis.

Het lijkt erop dat de stad Antwerpen, in overleg met het OCMW, nu een stapje verder gaat en leefloners wil aanzetten of desnoods dwingen om seizoensgebonden en andere tijdelijke arbeid aan te nemen. Juridisch is dat perfect mogelijk. Tenminste als het gaat om mensen met een leefloon. Bij mensen met een werkloosheidsuitkering ligt dat anders. Dat is een verantwoordelijkheid van de VDAB.

Er valt niets aan te merken op het Antwerpse plan om leefloners aan het werk te zetten. Er is bij momenten behoefte aan extra helpende handen en waar kun je die het best gaan halen? Juist ja, bij diegenen die niets om handen hebben. Wie van een leefloon moet rondkomen heeft meestal niet de beste opleiding genoten en beschikt doorgaans ook niet over veel werkervaring. Laten we hopen dat de leefloners het Antwerpse plan als een uitdaging zien en niet als een straf. Want dat is het niet. Voor sommige mensen kunnen deze tijdelijke banen misschien een opstapje betekenen naar een andere en vaste baan. Andere mensen halen er mogelijk de energie uit om een opleiding te volgen of opnieuw op zoek te gaan naar werk.

Voor gemopper, verontwaardiging en andere vormen van misnoegdheid is er geen plaats. Het is zoals de schepen voor Groenvoorziening, Guy Lauwers (sp.a), zei. Het plan is niet ontstaan uit ongenoegen over de vele mensen die thuis zitten met een leefloon. Hij beseft als geen ander dat veel mensen weinig andere keus hebben. Het plan ligt er wel omdat de nood aan arbeid groot is en er bij momenten niet genoeg personeel is om alles klaar te krijgen. En laten we eerlijk zijn. Als mensen zonder werk, gelukkig maar, financiële steun krijgen om te overleven, is het een kleine moeite om als tegenprestatie af en toe de handen uit de mouwen te steken. Het is een bescheiden wederdienst aan de samenleving waar ze zelf deel van uitmaken.

Door Patrick Van de Perre