Huisonderwijs moet missie zijn

Het nieuws over de spectaculaire toename van het aantal gevallen van huisonderwijs is méér dan een passerend feitje in de zomerse komkommertijd. In de provincie Antwerpen gaat het om meer dan een verdubbeling in één jaar. Dat huisonderwijs vooral populair is in de Antwerpse binnenstad en in Borgerhout, wijst erop dat heel wat jongeren zijn thuisgebleven na de invoering van het hoofddoekenverbod aan twee grote athenea en in het gemeenschapsonderwijs.

Huisonderwijs is in Vlaanderen een recht. Ouders die denken dat ze hun kinderen beter kunnen opleiden dan het georganiseerde onderwijs dat doet, mogen die taak zelf op zich nemen. Ze moeten dan wel beloven dat ze zich onderwerpen aan controles door de overheid en dat hun kind aan het eind van de rit in staat is om te slagen voor de centrale examencommissie.

En daar wringt de schoen. Uit de bevindingen van de onderwijsinspectie blijkt dat meer dan de helft van de gecontroleerde jongeren niet voldoet aan de kwaliteitsnormen. Bovendien meldt zestig procent van de achttienjarigen zich zelfs niet aan om een eindexamen af te leggen. In die gevallen bestaat het vermoeden van een grote leer- en wellicht ook taalachterstand. Bovendien stappen die jongeren de samenleving in zonder één enkel diploma, wat hun kansen op de arbeidsmarkt tot een minimum reduceert.

De toename van het aantal gevallen van huisonderwijs schreeuwt om actie. Het risico is namelijk levensgroot dat er een sneeuwbaleffect komt, waarbij jongeren die schoolmoe zijn, massaal hun ouders trachten te overtuigen om hen in te schrijven voor huisonderwijs, zoals de dochter van de buren.

Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) moet dringend hefbomen vinden om de ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen, merkt Liesbeth Homans (N-VA) terecht op. Maar hoe doe je dat? Het huisonderwijs afschaffen is geen optie, want daarmee straf je ook de ouders die hun taak serieus nemen en zelfs als een levenstaak beschouwen. Zij doen het vanuit de juiste motivatie, wat niet geldt voor de ouders die het dragen van een hoofddoek voldoende vinden als opleidingstraject voor hun dochter.

Smet moet dus met bekwame spoed sancties bedenken voor ouders van wie de kinderen bij thuiscontrole onvoldoende ver blijken te staan. En dan denken we niet aan financiële boetes, maar wel aan een verbod om het huisonderwijs verder te zetten.

door Lex MOOLENAAR

Nu in het nieuws