Stad lost nood aan sociale woningen niet alleen op

De Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen Woonhaven, De Ideale Woning en ABC investeren volop in de renovatie van sociale woningen. Zij staan voor zware uitdagingen.

br/>

Een deel van de Antwerpse sociale woningblokken is verouderd.

Ze zijn niet alleen technisch niet in orde, ze voldoen ook al lang niet meer aan de moderne woonnoden.

Dit heeft natuurlijk zijn gevolgen voor de leefbaarheid. De sociaal zwaksten halen minder hun neus op voor het verouderde patrimonium. Ze zijn al blij dat ze een dak boven het hoofd hebben. Zet daarbij nog eens de sociale huurders die uit verre uithoeken van de wereld komen, en het wordt al snel duidelijk dat het niet eenvoudig is om een harmonieuze samenleving te creëren.

Renoveren neemt tijd in beslag. Neem bijvoorbeeld de Silvertoptorens. De werken begonnen in 2004, maar de derde toren moet nog worden aangepakt. Tijdens renovaties verdwijnen er ook appartementen, omdat drie kleine appartementen worden verbouwd tot twee grotere. Bij de grote renovatieprojecten gaat zo’n 33 procent aan sociale woningen verloren.

Het klinkt gek, maar architectonisch waardevolle sociale woningen hebben is niet altijd een voordeel. Door de bescherming van het gebouw is het heel moeilijk om het te veranderen in een moderne woning. Huisvestingsmaatschappijen zien zich verplicht om deze van de hand te doen.

In het Antwerpse bestuursakkoord staat dat er geen extra sociale woningen mogen bijkomen. Het is alleen de vraag of de volgende jaren het huidig aantal van 25.000 sociale woningen wel behouden kan blijven.

Nieuwbouw en sociale verhuurkantoren moeten het aantal op niveau houden, maar de projecten zijn te kleinschalig om daar in te slagen. Ondertussen staan bij de sociale woningmaatschappij Woonhaven zo’n 7.000 mensen op de wachtlijst. De wachttijd voor een appartement met drie slaapkamers loopt op tot 4 jaar.

De oplossing ligt voor een deel buiten Antwerpen. Vlaanderen draagt de gemeenten op om extra inspanningen te leveren voor de bouw van sociale woningen. Dit werd hoog tijd. Antwerps woonschepen Leen Verbist (sp.a) omschrijft het als volgt. “Zolang er in de rest van Vlaanderen onvoldoende sociale woningen zijn, zal het aanbod in Antwerpen nooit voldoende zijn.” En daar heeft ze nu eenmaal een punt.

Door Sacha Van Wiele

Nu in het nieuws