Parkeergeld bron van inkomsten

vtm.be

De grote steden in Vlaanderen halen samen jaarlijks bijna 50 miljoen euro binnen via parkeergelden. Dat geld komt de automobilist niet ten goede. Een groot deel daarvan gaat naar de stadskas, om de stad leefbaar te houden.