Zegebulletin is overroepen en ongelukkig

Print
Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (Open Vld) stuurt een zegebulletin de wereld in. Het aantal bouwaanvragen stevent af op een record. De dienst stedenbouwkundige vergunningen ontving de eerste vier maanden van dit jaar 1.
114 nieuwe bouwaanvragen. Als deze trend zich voortzet, wordt 2010 afgesloten met 3.218 bouwaanvragen. En dit recordaantal is volgens de schepen te danken aan het goede beleid rond stadsontwikkeling. Ik vrees dat we dit hoera-bericht toch moeten nuanceren.

Wie aan het Antwerpse Sportpaleis over de Ring rijdt, ziet aan de nieuwe torengebouwen en de kranen dat Antwerpen volop aan het veranderen is. Alleen zijn dit projecten die voor de economische crisis zijn opgestart. Nu ligt de investeringsmarkt stil. Het is fout om een beeld op te hangen dat elke bouwaanvraag gelijk staat aan een woning of appartement. Sommige Antwerpse architecten geven andere verklaringen voor de stijging.

Er wordt strenger opgetreden tegen bouwovertredingen. Mensen dienen dus sneller een bouwaanvraag in voor de aanleg van onder andere een terras. De dienst stedenbouwkundige vergunningen wijst bouwaanvragen sneller af. Er worden voor één project soms meerdere bouwaanvragen ingediend. Dan is er ook nog de crisismaatregel van de federale regering, waarbij er maar 6 procent btw moest worden betaald. Deze maatregel verliep in april. Veel mensen dienden versneld een bouwaanvraag in. Het is dus maar de vraag of de trend van de eerste vier maanden zich wel zal voortzetten.

Het is toch een beetje ongelukkig dat de schepen de indruk wekt dat iedereen volop aan het bouwen is. Met de economische crisis krijgen steeds meer mensen problemen om hun woning af te betalen. Ouders vragen zich terecht af of hun kinderen ooit nog wel een huis kunnen kopen in Antwerpen. Enkele weken geleden werd in Oud-Berchem een onopvallend rijhuis met een klein tuintje verkocht voor 250.000 euro. Voor veel mensen is dit onbetaalbaar. Enige nuance van de schepen was gepast geweest.

Ofwel heeft het optimisme van schepen Van Campenhout plaats gemaakt voor naïviteit, ofwel wil hij vooral aan zijn eigen partij tonen hoe goed hij wel bezig is in Antwerpen en dat de Open Vld-leiding een zware vergissing begaat door hem geen verkiesbare plaats te geven.

Door Sacha Van Wiele

.

Nu in het nieuws