In het stemhokje doet iedereen zijn zin

Print
Net als de socialistische beweging op 1 mei heeft gedaan, hebben ook de kopstukken van de christelijke arbeidersbeweging Rerum Novarum volledig in het teken gesteld van de nakende verkiezingen. De uitspraak van ACV-voorzitter Luc Cortebeeck om voor partijen met compromisbereidheid te stemmen, heeft de verzuchtingen van het ACW wat overschaduwd.
Luc Cortebeeck mag nog vaak beweren dat hij geen - negatief - stemadvies heeft willen opdringen, hij heeft de perceptie tegen en die is nog moeilijk om te buigen. Nuanceringen achteraf kunnen daar niet veel meer aan veranderen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de christelijke zuil wenken geeft om het stemgedrag te beïnvloeden. Bij de vorige verkiezingen lanceerde CD&V-boegbeeld Jean-Luc Dehaene een oproep om niet voor de kleine partijen te stemmen, waarmee hij vooral zijn ex-kartelpartner N-VA in het vizier nam. Dehaene was nooit een vurig minnaar van de kartelformule. Zijn oproep kreeg massaal veel aandacht in de media, de N-VA koesterde zich in haar rol van Calimero en Dehaene bekwam het tegenovergestelde van wat hij voor ogen had. De N-VA zette een puik resultaat neer.

De uitspraken van Luc Cortebeeck roepen herinneringen op aan de beginperiode van de Volksunie toen de geestelijke overheid de gelovigen voorhield dat stemmen voor een partij die de eenheid van het koninkrijk in gevaar bracht, een zware zonde zou zijn. Die waarschuwing van op de preekstoel heeft de opgang van de VU niet kunnen tegenhouden. Om de christelijke partijen onder druk te zetten, bestempelden sommige hoge kerkelijke autoriteiten destijds de splitsing van de Leuvense Alma Mater als een zonde tegen de Heilige Geest. De splitsing was onafwendbaar en is er toch gekomen.

Vaak hebben dergelijke waarschuwingen een totaal averechts effect. De tijd van dit soort betutteling is definitief voorbij en gelukkig maar. Alle geledingen van de christelijke arbeidersbeweging tellen samen miljoenen leden. Die stemmen al lang niet meer allemaal voor CVP/CD&V of voor PSC/cdH. Voor de meeste leden primeert de service die ze krijgen van de vakbond of de mutualiteit. De zuilaanhorigheid zet zich niet meer door in de partijpolitieke keuze. Niet bij de christendemocraten en nog veel minder bij de socialisten. In het stemhokje doet iedereen zijn zin. En zo hoort het ook. De kiezer heeft altijd gelijk.

Door Dirk Castrel

.

Nu in het nieuws