Veiligheidssysteem moet sneller

vtm.be

Het zou nog 3 jaar duren vooraleer de spoorwegen een veiligheidssysteem kunnen invoeren. Maar minister van Overheidsbedrijven Vervotte bekijkt of dat sneller kan.