Uitbreiding van Brussel is onbespreekbaar

Print
In zijn nieuwjaarstoespraak tot de gestelde lichamen had koning Albert II het over “noodzakelijke versterking van de contacten tussen de politieke verantwoordelijken uit onze gemeenschappen.” Want, zo merkt de vorst op, “recentelijk heeft men nog kunnen vaststellen hoe waardevol het kan zijn politici te hebben die de rol van bemiddelaar kunnen waarnemen in bepaalde situaties.” Einde citaat.
p>Koning Albert noemt geen namen. Maar we kunnen aannemen dat hij met “bemiddelaars” politici bedoelt van het genre Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene. De eerste speelde tussenpersoon voor de regering- Leterme II, de tweede heeft een koninklijke opdracht in verband met Brussel-Halle- Vilvoorde en de staatshervorming.

Toevallig of niet lekte op de vooravond van de koninklijke speech wat uit over de geheime werkzaamheden van Dehaene. Op de gemeenteraad van Merchtem werd beweerd dat de gewezen premier de kwestie B-H-V over de federale verkiezingen van 2011 wil tillen. Het enige wat vóór de zomer van volgend jaar moet worden geregeld, is de overdracht van bevoegdheden die verband houden met de huurwet, de verkeersreglementering en de sociale economie. Het gaat om de zogeheten borrelnootjes.

De rest - een grotere staatshervorming en een oplossing voor B-H-V - is dus voor de regeringsonderhandelingen van 2011. Dehaene zou daarbij vier Vlaamse faciliteitengemeenten willen overhevelen naar Brussel, en twee - Wemmel en Sint-Genesius-Rode - laten fuseren met Beersel en Merchtem, maar dan zónder faciliteiten.

We willen benadrukken dat het om “geruchten” gaat. Toch moeten de lekken ons zorgen baren. Indien er ook maar 10 procent waar is van wat er gefluisterd wordt, dan is dat nefast voor Vlaanderen.

Ten eerste mag de splitsing van B-H-V niet meer uitgesteld worden. Het moet dit voorjaar gebeuren, vooraleer België voorzitter van de Europese Unie wordt. Het arrest van het Grondwettelijk Hof is zonneklaar.

Ten tweede is het gewoon ondenkbaar dat er Vlaamse gemeenten worden afgestaan aan Brussel. Indien Dehaene dat inderdaad voorstelt, dan is zijn bemiddelaarsrol in Vlaanderen voor eeuwig en altijd uitgespeeld. Een uitbreiding van Brussel is onbespreekbaar. Ik kan mij trouwens niet voorstellen dat er ook maar één Vlaamse politieke partij bestaat die daar akkoord mee kan gaan. Die tekent haar eigen doodvonnis.

Door Paul Geudens

MEEST RECENT