Voorzichtig klimaatakkoord

Op de klimaattop in Kopenhagen hebben de wereldleiders dan toch een stap vooruit gezet: de Verenigde Staten, China, India en Zuid-Afrika hebben een niet-bindend akkoord bereikt over de vermindering van de broeikasgassen.

Nu in het nieuws