Sterke stijging van klachten over reclameronselpraktijken

Sterke stijging van klachten over reclameronselpraktijken

Sterke stijging van klachten over reclameronselpraktijken

Print
In de eerste 10 maanden van dit jaar heeft de FOD Economie al 793 klachten ontvangen over ronselpraktijken voor betaalde reclame in een of andere al dan niet fictieve publicatie. Dat is een sterke stijging in vergelijking met 2008 toen 460 klachten werden ingediend.
Dat blijkt uit het antwoord van minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne op een schriftelijke vraag van Sofie Staelraeve (Open Vld). Het fenomeen dook in het begin van de jaren 2000 op.

"Er werden hierbij meer dan 30 verschillende bedrijven aangeklaagd. Eén firma stelt soms meerdere publicaties voor en in sommige gevallen bestaat een samenhang tussen meerdere dienstverleners", aldus de minister. Dergelijke praktijken worden door de rechtbank doorgaans veroordeeld uit hoofd van oplichting en of poging tot oplichting. Ze kunnen ook worden beteugeld op grond van de wet op de handelspraktijken als de praktijk lijkt op gedwongen aankoop of de aanbieding misleidend is.