Uitzendactiviteit neigt naar stabilisering in derde kwartaal

De uitzendactiviteit heeft zwaar te lijden van de economische crisis: op jaarbasis is er een daling met bijna een kwart. Maar de forse terugval lijkt de voorbije maanden te zijn gestopt. In vergelijking met het tweede kwartaal, daalde de uitzendactiviteit in het derde kwartaal nog met slechts 0,1 procent.

Dat blijkt uit cijfers van Federgon, de federatie van de uitzendsector.

Tegenover het derde kwartaal vorig jaar, daalde het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid in de periode juli tot september met 22,5 procent. Het is het zesde kwartaal op rij met een negatieve groei. Bij de arbeiders bedroeg de achteruitgang 26,9 procent, bij de bedienden 16,4 procent. Op kwartaalbasis laat zich echter stilaan een stabilisatie optekenen. Globaal gaat het om -0,1 procent, terwijl er in het arbeiderssegment zelfs een stijging is met 1,1 procent tegenover het tweede kwartaal. De uitzendsector herstelt normaal als eerste bij een heropleving van de economie. Werkgevers kiezen ervoor eerst tijdelijken in dienst te nemen, alvorens personeel in vaste dienst aan te werven.

Nu in het nieuws