175 miljoen Vlaamse steun voor autosector sinds 1999

175 miljoen Vlaamse steun voor autosector sinds 1999

175 miljoen Vlaamse steun voor autosector sinds 1999

Print
De Vlaamse overheid heeft het voorbije decennium 175 miljoen euro in haar automobielindustrie gepompt. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Economie Kris Peeters (CD&V) die in De Tijd staan.

Ruim de helft van het totale bedrag aan belastinggeld ging naar de grote autoproducenten.

Een fors deel ging naar toeleveranciers zoals Tenneco, Bekaert en Bosal. Het gaat zowel om overheidssteun voor opleidingen, als om nieuwe investeringen, ecologische ingrepen en onderzoek & ontwikkeling (O&O). Fractieleider Lode Vereeck van oppositiepartij Lijst Dedecker (LDD) heeft vragen bij het "flankerend beleid". "Met subsidies strooien is misschien goede politieke marketing, maar zonder een structureel gezond ondernemingsklimaat is het een pleister op een houten been." Vereeck neemt het voorbeeld van GM-dochter Opel-Antwerpen. "Die kreeg de voorbije tien jaar 23 miljoen euro aan Vlaamse subsidies. Toch heeft dat niet belet dat de fabriek al jaren in een krimpscenario zit en nu al maanden met sluiting wordt bedreigd." Peeters benadrukt dat de Vlaamse overheidssteun geen blanco cheque is. "Er kunnen wel degelijk voorwaarden aan gekoppeld worden, bijvoorbeeld qua tewerkstelling. Dat wordt wel degelijk nauwgezet gecontroleerd."

Nu in het nieuws