Lichamelijk geweld op het werk neemt toe

Het percentage lichamelijk geweld en/of ongewenst seksueel gedrag op het werk is toegenomen. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidmonitor van de Stichting Innovatie en Arbeid. Dat meldt de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen).

Zowel in 2004 als 2007 werden werkbaarheidsenquêtes uitgevoerd.

belga.be

In de enquêtes werd aan de werknemers gevraagd hoe dikwijls ze de afgelopen 12 maanden op het werk te maken hadden met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag en/of pesten. In 2004 bedroeg het percentage dat met lichamelijk geweld geconfronteerd werd 5,4 procent, in 2007 steeg dat aantal naar 7,3 procent. Ook inzake ongewenst seksueel gedrag werd een stijging opgemerkt, namelijk van 2,1 procent in 2004 naar 2,6 procent in 2007. Het percentage dat met pesten af te rekenen kreeg, bleef relatief stabiel, 14,4 procent in 2004 tegenover 14,7 procent in 2007.

Nu in het nieuws