Verschillende kandidaat-overnemers voor Belgische activiteiten DSB

Er zijn verschillende kandidaten om de Belgische activiteiten van de Nederlandse DSB Bank, die maandag failliet werd verklaard, over te nemen.

DSB heeft in België geen bankactiviteiten. "Er is geen depositowerving en dus ook geen gevaar voor de consument", luidt het bij de leiding van DSB in België.

belga.be

DSB is in België actief als DSB Belgium, met kredietgever en kredietbemiddelaar Silver Finance, actief in consumentenkrediet, en met kredietmaatschappij Creafin, die hypothecaire kredieten aanbiedt. DSB Belgium stelt 46 mensen tewerk en heeft een kredietportefeuille opgebouwd van 315 miljoen euro. DSB België benadrukt dat klanten van Silver Finance en Creafin hun contractuele verplichtingen moeten blijven nakomen. "Er verandert niets aan de lopende contracten. Het beheer van de kredietportefeuille gaat normaal door". De Belgische leiding duidde een zakenbank aan "om te zoeken naar oplossingen op korte en lange termijn". Er zouden al enkele partijen zich hebben gemeld voor een overname. Volgens De Tijd is er zowel belangstelling uit België als uit het buitenland.