Bruno Tobback: 'Premier, u leidt een caféploeg'

Zoom.in

Eerste minister Herman Van Rompuy kreeg de wind van voren van de oppositie inzake het akkoord met Suez over een al dan niet betaling van 500 miljoen euro. Toch kreeg hij het vertrouwen in de Kamer.