Een derde van de Vlaamse architecten overweegt ander beroep

Een derde (36,2 procent) van de Vlaamse architecten denkt na over een andere beroepskeuze. Reden is de groeiende verantwoordelijkheid en toenemende administratie. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vlaamse architectenorganisatie NAV.

Het gaat om een sterke stijging tegenover vorig jaar, toen 25 procent aangaf een ander beroep te overwegen.

belga.be

Creativiteit maakt nog maar een klein stuk uit van de dagdagelijkse taken van de architect: 52 procent wordt ingenomen door administratie. De helft van die administratie is toe te schrijven aan wet- en regelgeving. Belangrijkste knelpunten van het beroep, blijkt uit de rondvraag, zijn de groeiende verantwoordelijkheid en de administratieve procedures. Respectievelijk 87 procent en 82 procent van de ondervraagden vinden dit ernstige tot zeer ernstige knelpunten. De architectenorganisatie doet een dringende oproep aan de overheden om "hun drift naar administratieve controle te dimmen".