Voormalige CBFA-voorzitter voor nationalisering Nationale Bank

Jean-Louis Duplat, de voormalige voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), pleit voor een volledige nationalisering van de Nationale Bank van België (NBB). Dat melden De Tijd en L'Echo.

Volgens Duplat moet men - nu de hervorming van de architectuur van het financiële toezicht in België gelanceerd is - werk maken van een "faire uitstap" van de private aandeelhouders van de NBB.

belga.be

"In tal van processen staan de aandeelhouders van de NBB tegenover de staat. Die procedures hebben aangetoond dat men het statuut van gedeeltelijke privéonderneming van de NBB moet herzien", zegt Duplat. "Ik raad sterk aan dat men eindelijk een oplossing zoekt, die de Nationale Bank van de beurs haalt na een faire schadeloosstelling van de aandeelhouders." Duplat plaatst zich tevens in het kamp van de kleinere banken, wanneer die pleiten voor een crisisbelasting op basis van het risicoprofiel van de instellingen en niet op basis van de spaartegoeden. "Een belasting op de spaartegoeden zou de banken ertoe kunnen aanzetten zich op de interbancaire markt te financieren en dat is nog risicovoller."