Natuurlijk moet Gennez partijvoorzitter blijven

Het partijbureau van de sp.a heeft zich maandag quasi unaniem achter Caroline Gennez geschaard. Zij mag voorzitster blijven. Logisch. De partij kan zich op het ogenblik geen interne kiesstrijd veroorloven.

Gva.be

Trouwens, wie zou Gennez moeten opvolgen? Hans Bonte misschien? De enige die gisteren tégen Gennez stemde. Die man loopt al jaren gefrustreerd rond omdat hij geen ministerportefeuille krijgt. Zo bekwaam, en altijd maar gepasseerd worden. Het is niet eerlijk. Nee, Caroline Gennez kan haar partij geen betere dienst bewijzen dan door aan te blijven. Ze moet alleen de touwtjes wat strakker in handen houden.

Ik heb de jongste dagen een hoop hypocrisie gelezen en gehoord. Caroline Gennez zou geen raad mogen vragen aan personen die niet tot het sp.a-topkransje behoren. En zéker niet aan mensen - zoals Barteld Schutyser - die niet actief zijn binnen de partij.

Ik begrijp dat niet goed. Voorzitster Gennez vraagt raad aan wie zij wil. Als zij meent dat bepaalde personen haar horizon kunnen verruimen, dan contacteert zij die naar believen. Met dien verstande dat elke beslissing die daar uit voortvloeit, háár beslissing is.

Meent u dat het er in andere politieke partijen anders aan toegaat? Voorzitters, ministers, gewone parlementsleden vragen raad aan God en klein Pierke, aan vakbondsleiders, ondernemers en Boerenbonders, zelfs aan journalisten. En daar is in se niets mis mee. Tenminste, zo lang de verantwoordelijkheid blijft liggen waar ze behoort te liggen.

Overigens, met wie had voorzitster Gennez moeten praten over de verdeling van de ministerportefeuilles? Met Louis Tobback, Louis Vanvelthoven, Luc Van den Bossche? Of Hans Bonte wellicht? Zou ze bij hen objectieve voorlichting gekregen hebben? Even ernstig blijven aub.

Er is ook veel te doen geweest over het taalgebruik van de e-mails. De bewoordingen waarin Frank Vandenbroucke werd getypeerd, waren “denigrerend”. Natuurlijk waren ze ontluisterend. Maar zeker niet ongebruikelijk binnen het milieu. Elkaar beschimpen en afbreken is geen alleenrecht van sp.a’ers. Het is van alle tijden, van alle formaties.

De voornaamste vijanden van een toppoliticus zitten immers binnen de eigen kiesvereniging. Onderlinge bijstand en wederzijds respect moet je in de Wetstraat niet gaan zoeken. Aan elk cadeau hangt een cyaankaligeurtje.

door Paul GEUDENS