Vakbonden Opel hebben scherpe lijnen getrokken

De syndicale vertegenwoordigers van de EMF, de Europese Metaalbond organiseren morgen een eerste actie voor de poorten van het bedreigde autobedrijf Opel Belgium in Antwerpen.

Gva.be

Het gaat in de gegeven omstandigheden nog om een “betoging.” Door de manifestatie te plannen rond het uur van de normale ploegenwissel zullen de meeste werknemers van de Antwerpse autofabriek de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan het evenement. De namiddagploeg kan dan aansluitend weer aan het werk.

De Europese vakbondsleiders hebben nog eens herhaald dat ze met Magna, de overnemer van Opel niet willen onderhandelen over de sluiting van een Europese fabriek. Ze zullen evenmin aanvaarden dat er werknemers verplicht moeten afvloeien. Daarmee zijn de dubbele krijtlijnen voor de komende onderhandelingen reeds scherp getrokken.

Het dreigen heel erg moeilijke gesprekken te worden. De vakbonden hebben de Europese solidariteit traditioneel altijd hoog in het vaandel gedragen. De Europese ondernemingsraad van Opel heeft zeker in het verleden altijd geëist dat alle werknemers van de groep op dezelfde manier zouden behandeld worden. Het EMF heeft die houding nu bevestigd en zelfs nog uitdrukkelijk versterkt.

Van Magna is geweten dat het de vakbonden geen warm hart toedraagt. De top van het bedrijf heeft steevast interne oplossingen gezocht waarbij de syndicale organisaties behendig gepasseerd werden. Topman Frank Stronach heeft er geen geheim van gemaakt “dat hij de vakbonden haat”.

Nu al is duidelijk dat dit niet meer kan. In de overname van Opel is Magna internationaal zo verruimd dat het bedrijf zich anders zal moeten opstellen. Het zal onvermijdelijk tot een omvattend akkoord moeten komen tussen de vakbonden en het bedrijf.

In de gegeven omstandigheden is zo’n akkoord best mogelijk. Magna is op zichzelf financieel kwetsbaar. Het kan zich geen gekke dingen permitteren. Dus zeker ook geen lange periodes van sociale onrust en productieverlies.

Indien de vakbonden van hun kant enige redelijkheid inbrengen in het overleg kan het nieuwe Opel daar zelfs versterkt uitkomen. Morgen mag tijdens de manifestatie best wat stoom afgelaten worden. Overmorgen moet iedereen echter weer rond de onderhandelingstafel zitten.

door Marc BALDUYCK

MEER OVER Ons standpunt