Werknemers Opel hebben recht op duidelijkheid

Verleden week leek alles verloren voor Opel Antwerpen. De sluiting was onafwendbaar en definitief. Gisteren werd het een beetje minder definitief. Of is dat maar schijn?

Gva.be

Vandaag gaat Vlaams minister-president Kris Peeters zijn zaak bepleiten bij Europees commissaris Günter Verheugen. Tezelfdertijd vindt in het Europees Parlement een spoeddebat plaats. Dat wordt hopelijk meer dan een showvertoning. Wanneer Europa zich ernstig neemt, dan moet het zijn eigen regels over vrije concurrentie toepassen.

Maar doet het dat? In het verleden is meermaals gebleken dat Europa niet meer is dan een schim van zichzelf wanneer de belangen van de grote lidstaten in het gedrang zijn. Denk aan de aanpak van de financiële crisis. Het was toen ieder voor zichzelf. Zevenentwintig lidstaten en evenveel anti-crisisplannen.

Het heeft er alle schijn van dat Duitsland dit nu weer doet met Opel. Er zouden rapporten zijn waaruit blijkt dat de fabriek van Antwerpen veel beter presteert dan die in Bochum. Toch zou die laatste kunnen open blijven en Antwerpen niet. Een en ander bewijst dat politieke motieven hier zwaarder doorwegen dan economische, en dat kan niet.

Op de keper beschouwd kan men bondskanselier Merkel zelfs niet verwijten dat zij de Duitse vestigingen met alle middelen tracht voor te trekken. Onze Vlaamse politici zouden wellicht hetzelfde doen. Wanneer zij met Bochum wegkomt, dan is dat in de eerste plaats niet haar fout, maar die van de Europese instanties die dergelijke praktijken toelaten.

Kris Peeters en zijn Vlaamse regering hebben geen ongelijk dat ze het onderste uit de kan halen om deze praktijken te bestrijden. Toch moeten ze opletten. Ze mogen de werknemers van Opel Antwerpen geen valse hoop geven. Het moet voor die mensen verschrikkelijk zijn om elke dag een andere klok te horen luiden. Ze verdienen beter dan als jojo’s behandeld te worden.

Het heeft echt geen zin om de pijn langer te rekken dan noodzakelijk is. Wanneer onze Vlaamse ministers vaststellen dat het kalf verdronken is, dan kunnen ze dat beter onmiddellijk openlijk zeggen. Overigens heeft het ook geen zin 500 miljoen euro in Opel Antwerpen te pompen wanneer er geen toekomstperspectieven op lange termijn zijn.

Nu hopen belastinggeld uitgeven om binnen twee jaar toch naar een sluiting te gaan, daar heeft niemand wat aan.

door Paul GEUDENS

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws