Protest buurt tegen appartementen project “Molenveld”

Print
Brasschaat -

In het bouwproject Molenveld wordt de nieuwbouw van het verouderde Gibo aan de Annadreef gecombineerd met een projectontwikkeling in verband met “betaalbaar wonen”. De gemeente Brasschaat stelt de terreinen van de school ter beschikking van de Antwerpse Bouwwerken, die op een deel van de grond een privé-project mag ontwikkelen. In ruil daarvoor moet zij de nieuw gebouwde school ter beschikking stellen van de overheid.

De buurtbewoners hebben van in het begin ernstig protest aangetekend tegen de bouw van appartementen, ingediend door het privé-project. Daarbij werd uitdrukkelijk geen enkel protest gemaakt tegen de school.

Via een petitie met 1090 handtekeningen, overhandigd aan de burgemeester voor een gemeenteraad, acties met zwarte en witte vlaggen en vele discussies tijdens meerdere wijkvergaderingen, hebben de inwoners hun grote zorg en protest uitgedrukt tegen de verstedelijking van hun buurt. De gemeente gaat immers prat op het groene karakter.

Dankzij de aanhoudende druk uit de buurt, werd het initieel aantal appartementen van 36 naar 26 stuks terug­geschroefd­.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 18 bezwaarschriften ingediend.

De buurtbewoners hebben nog juridisch advies ingewonnen om het dossier bij de Raad van State (kort gedingprocedure) in te dienen. Hieruit bleek evenwel dat de noodzakelijke klacht van “persoonlijk moeilijk te herstellen ernstig nadeel” uiterst moeilijk verdedigbaar zou worden, mede door de aanwezigheid van de school (algemeen belang). Gezien de hoge juridische kosten verbonden met een procedure voor de Raad van State werd hier dan met tegenzin van afgezien.

Dit betekent evenwel niet dat het project nu wel zou worden aanvaard in de buurt. Hoogbouw van 9 meter, ook onder de voorgestelde architectuur, hoort niet thuis op deze plek.

Wim VB

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio