Dringend staatssecretaris voor gevangenissen nodig

Na de reeks ontsnappingen van gevangenen zou je toch denken dat politie, gevangenispersoneel en justitie wat meer op hun hoede zouden zijn. Blijkbaar niet. Gisteren hebben opnieuw drie zware jongens de benen genomen, ditmaal uit het Brusselse gerechtgebouw en met een interventie van gewapende trawanten.

Gva.be

Hoe zijn die kerels met hun wapens in het gebouw geraakt? De bewaking heeft duidelijk gefaald. Geen beveiligde zittingzaal, geen metaaldetectoren. De veiligheid in het Brusselse Justitiepaleis is al langer een pijnpunt. Gebrek aan personeel en zeer moeilijke omstandigheden door de aard van het gebouw zelf. Maar dat is geweten en kan bezwaarlijk als excuus worden ingeroepen om geen bijzondere maatregelen te nemen als er zware criminelen voor de rechter moeten verschijnen.

De risico’s waren gekend. Wat is het dan? Nonchalance of amateurisme? In Nederland stellen deskundigen van elke zware jongen een profiel op. Is hij al dan niet ’ontsnappingsgevaarlijk’? Zo ja, welke bijzondere maatregelen worden dan getroffen? Zowel in de gevangenis als bij transport van en naar de zittingzalen. Dat systeem werkt. Vorig jaar zijn er in Nederland slechts vier ontsnappingen geweest.

Justitie blijft het zorgenkind. Er is geen beterschap merkbaar. Integendeel. Minister van Justitie Stefaan De Clerck stelt vast dat de situatie in het Brusselse gerechtsgebouw dringend moet worden ”herdacht” omdat het niet meer te beveiligen is. Dan moet hij de daad bij het woord voegen. Samenwerking met de Regie der Gebouwen is een processie van Echternach gebleken. De installatie van helikopternetten over de wandelplaatsen ging van uitstel naar afstel.

Die netten zouden er al sinds de zomer van 2008 moeten hangen. Het plaatsen van enkele palen om landingen te beletten is nog eenvoudiger, maar over zoiets simpel moet blijkbaar eindeloos worden gepalaverd. Het wordt de hoogste tijd dat Justitie zelf bevoegd wordt voor de verbouwing en de beveiliging van gerechtsgebouwen en gevangenissen.

Een staatssecretaris die zich uitsluitend en voltijds bezighoudt met de penitentiaire instellingen, de veiligheid en de strafuitvoering zou heel wat nuttiger werk kunnen verrichten dan een regeringscommissaris die een audit moet opstarten over de federale overheid.

Justitie bevindt zich in een noodtoestand en dan zijn doortastende én snelle ingrepen noodzakelijk. ”Er wordt aan gewerkt”, snijdt niet langer hout.

door Dirk CASTREL

MEER OVER Ons standpunt