Taalwetgeving hindert benoeming

vtm.be

Minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere wil na de zomer de aanstelling van topambtenaren opnieuw bekijken. Aanleiding is een recent incident rond de benoeming van de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen.