UNIZO pleit voor verdere gelijkschakeling pensioenen

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, juicht de stijging van het minimumpensioen voor zelfstandigen vanaf 1 augustus met 3 procent toe, maar wijst tegelijk op de toenemende kloof met het minimumpensioen voor werknemers.

"Een kwestie van elementaire rechtvaardigheid".

belga.be

Zo onderstreept de ondernemersorganisatie haar pleidooi voor een verdere gelijkschakeling van het minimumpensioen voor zelfstandigen met dat van loontrekkenden. UNIZO is blij met de inhaalbeweging, maar zegt dat het telkens maar gaat om een procentuele aanpassing van de lagere uitkeringen voor zelfstandigen. Op die manier wordt de kloof telkens groter ten nadele van de zelfstandigen. Door de pensioensverhoging die van kracht is vanaf augustus 2009 ontvangt een zelfstandig gezin 42,25 euro minder pensioen dan een gezin van werknemers. Voor een alleenstaande is de kloof nog groter, namelijk 84,25 euro per maand.