We moeten beter kunnen dan een vondelingenschuif

De vondelingenschuif van Moeders voor Moeders in Borgerhout heeft opnieuw een kindje voortgebracht.

Gva.be

Zaterdagmiddag werd een baby van twee dagen oud in de schuif gedropt door onbekenden. Gelukkig verkeert het jongetje in goede gezondheid en zal hij binnenkort bij een pleeggezin worden ondergebracht. De vondeling van twee jaar geleden werd Thomas De Kleine gedoopt. Het kereltje dat zaterdag werd gevonden, krijgt dezelfde achternaam en vandaag ook een voornaam.

Nu de vondelingenschuif de tweede keer in evenveel jaar het ultieme redmiddel blijkt te zijn voor een wanhopige moeder, kan ook de discussie over de zin of onzin van zo’n schuif weer oplaaien. Door het bestaan van deze schuif zijn er alvast twee kinderen na een hobbelig levensbegin goed terechtgekomen.

De vraag wat er zou gebeurd zijn als het initiatief van Moeder voor Moeders niet zou bestaan, blijft wellicht voor altijd onbeantwoord.

Toch is een vondelingenschuif geen goede oplossing voor dit soort van menselijke drama’s. Tot op heden is het in Antwerpen goed gegaan. Al blijft het natuurlijk afwachten hoe de vondelingen reageren als ze over een aantal jaren te horen krijgen hoe ze in een schuif gedumpt werden. Maar er zal ook een moment komen dat een baby in de schuif belandt en dat niet overleeft. Omdat de ouder het kind verwaarloosd heeft, omdat de baby ziek is of om een andere reden.

Daarom moet er dringend werk gemaakt worden van een alternatief, waarbij de moeder - want van de vader is in dergelijke gevallen meestal geen sprake - op een medisch en ethisch verantwoorde wijze kan bevallen en indien nodig haar kind kan afstaan. Discreet en anoniem.

In de Senaat ligt daarvoor een wetsvoorstel klaar. De wet laat toe dat vrouwen anoniem mogen bevallen en hun kind kunnen afstaan. De gegevens van de moeder worden opgeslagen voor het geval dat het kind ooit contact met haar wil opnemen. Op deze manier wordt niet alleen de gezondheid van moeder en kind gegarandeerd, maar blijft ook de deur op een kier zodat beiden indien gewenst elkaar later alsnog kunnen ontmoeten.

Natuurlijk is geen enkel systeem waterdicht bij dit soort van drama’s, maar de nieuwe wet is in ieder geval een stap in de goede richting. Een pleidooi tegen de schuif betekent overigens geen kritiek op Moeders voor Moeders. Want dat hun beweegredenen oprecht zijn, staat buiten kijf.

Door Patrick VAN DE PERRE