Werkloosheid in OESO-landen steeds hoger

Print
De werkloosheid in de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in mei opgelopen tot 8,3 procent van de beroepsbevolking. In april had gemiddeld 8 procent van de beroepsbevolking in de dertig geïndustrialiseerde landen geen werk.

De werkloosheid in de OESO-landen lag in mei 2,4 procentpunt hoger dan een jaar eerder, bleek uit de nieuwe cijfers die de OESO publiceerde. De werkloosheid is het hoogst in Spanje, waar volgens de internationale organisatie 18,7 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit. Dat is 8,2 procentpunt meer dan een jaar eerder. In de Verenigde Staten nam de werkloosheid in een jaar tijd met 3,8 procentpunt toe tot 9,4 procent. België kent volgens de OESO een werkloosheid in mei van 8,2 procent van de beroepsbevolking. Dat zou 1,6 procentpunt meer zijn dan in mei 2008.

.

Nu in het nieuws