Gedempte Zuiderdokken zijn meer dan een parking

Print
De Sinksenfoor zit er sinds gisterenavond op. De jaarlijkse foorhappening verliep naar ieders tevredenheid. Het was, zoals al enkele jaargangen na mekaar, een rustige editie.
Wellicht daardoor is er al enige tijd geen discussie meer over de plaats waar de jaarlijkse Sinksenfoor moet plaatsvinden. Het is trouwens veel belangrijker dat het college eindelijk een denkoefening start over de functie van de Gedempte Zuiderdokken. Momenteel is het daar een veredelde parking, waarvan een derde onbenut blijft. Maar het rommeltje van alledag of de chaos tijdens een evenement zou het stadsbestuur moeten aanzetten om eens te brainstormen over de Zuiderdokken.

Liever dan afwachten op wat Vlaanderen bereid is erin te steken, zou een bescheiden heraanleg op zijn plaats zijn. Je zou aan een herinrichting kunnen denken waarbij uitsluitend buurtbewoners altijd parkeerplaatsen hebben, ook tijdens een evenement.

Moet kunnen, want de Zuiderdokken zijn groter dan de Grote Markt van Sint-Niklaas. En nogmaals: een derde ervan blijft onbenut. De vraag is of je kiest voor een herinrichting extra small of extra large. Dat laatste kan de stad nooit zelf betalen. Maar wachten op Vlaams geld zou wel eens heel lang kunnen duren. Zeker als je ziet wat daar nog allemaal op de plank ligt en hoeveel Antwerpen ervan hoopt te ontvangen.

Het ligt in de ambitie van het schepencollege om de Scheldekaaien een hedendaagse inrichting te geven met internationale uitstraling. Dat kan met, nog eens, Vlaams geld. Maar dan moet je wel het fatsoen hebben om er geen tweede groot project aan te koppelen. Sommigen willen de Zuiderdokken samen met de Scheldekaaien vernieuwen. Maar dat krijg je nergens verkocht.

Beter is zelf te starten met een bescheiden herinrichting, die betaalbaar is en makkelijk te herdoen. Dan is het geen schande als na een jaar blijkt dat je je hebt vergist en je de stenen weer uit de grond haalt. Want zeg nu zelf: veel van wat de jongste jaren van de tekentafels is gekomen, kreeg na amper enkele maanden een onvoldoende. Deze werkwijze biedt wél het voordeel dat je als stad voor honderd procent zeker weet wat je wil als Vlaanderen klaarstaat voor de herinrichting extra large. En nog een bedenking: Antwerpen zou de eerste zijn om het op deze manier aan te pakken. Als je laat zien dat je een zuinig en doordacht beleid voert, trek je ook geld aan.

Door Johan VAN BAELEN

.

Nu in het nieuws