Zonnepanelen populair bij Vlaamse boeren

De Vlaamse landbouwers investeren steeds meer in groene energie. Zo hebben de Vlaamse landbouwers in 2008 34,2 miljoen euro geïnvesteerd in de plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers. Dat is een verdubbeling tegenover 2007. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

belga.be

De investeringen van de Vlaamse landbouwbedrijven in hernieuwbare energie piekten in 2008. Het aantal aanvragen voor investeringen in zonnepanelen en zonneboilers is gestegen tot 307. Dat is een verdubbeling tegenover 2007 (149). Tegenover 2006 (45 aanvragen) is zelfs sprake van een verzevenvoudiging. Ook het geïnvesteerde bedrag verdubbelde van 16,3 miljoen euro in 2007 tot 34,2 miljoen euro in 2008. Daarnaast is ook het aantal warmtekrachtkoppelingen - de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit - vorig jaar met de helft gestegen. Naast investeringen in hernieuwbare energie maken de Vlaamse landbouwers ook werk van energiebesparing en van een efficiënter watergebruik. Zo zijn de investeringen in energiebesparing gestegen tot 11,23 miljoen euro (+28 procent) en de investeringen in de opvang, het gebruik en het hergebruik van water tot 4,54 miljoen euro (+50 procent).