Oosterweelknoop ligt nu bij Kris Peeters

Zoals we al hadden voorspeld, heeft de presentatie van de bijkomende studie van Arup/Sum naar het ’vierde tracé’ voor de Oosterweelverbinding niet onmiddellijk duidelijkheid verschaft over hoe het verder moet. Het dossier is nu eenmaal veel te complex om meteen conclusies te trekken en knopen door te hakken.

Gva.be

Veel zal afhangen van de vraag hoe de nieuwe Vlaamse regering omgaat met de randvoorwaarden die van in het begin aan de BAM waren gesteld: geen tol en geen vrachtwagens in de Kennedytunnel, een Oosterweel met tweemaal drie rijstroken en een Oosterweelknoop of een volwaardig alternatief voor de ontsluiting van de haven.

Na de overwegend voorzichtige eerste reacties van gisteravond, zijn we benieuwd hoe de politieke partijen zich de komende tijd gaan profileren. Patrick Janssens gaf dinsdag al een schot voor de boeg in Humo. Daar nam hij nogmaals afstand van het BAM-tracé en verwees hij naar de kritische houding die de architecten van de Lange Wapper nu zelf ook aannemen tegenover het honderd meter brede verkeerscomplex dat in die variant ontstaat in de buurt van het Sportpaleis.

“Over dat zinnetje zal nog veel te doen zijn”, zegt Janssens. Ondertussen neigen CD&V en N-VA, die samen met sp.a aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe Vlaamse regering zitten, nog steeds meer naar de BAM en de Lange Wapper, vooral omdat dat plan klaarligt en omdat ze - terecht - vinden dat het nu snel moet gaan. Het wordt een hele opdracht voor Kris Peeters om de drie coalitiepartners in dit dossier op één lijn te krijgen.

En uitgerekend nu het grootste Vlaamse infrastructuurproject aller tijden de beslissende fase nadert, wordt er een Vlaamse regering gevormd waarin mogelijk niet eens Antwerpse ministers zitten. Patrick Janssens is nog steeds aan het lobbyen voor de terugkeer van Kathleen Van Brempt, maar bij sp.a staan de kandidaat-ministers in de rij voor een postje en moet voorzitter Caroline Gennez moeilijke keuzes maken. Bij CD&V lijkt Kris Peeters uit Puurs de enige vertegenwoordiger uit de provincie Antwerpen te worden.

En bij N-VA is de Oosterweel-expert bij uitstek Limburger Jan Peumans, die altijd al heel kritisch is geweest voor de Oosterweel. Mag de stad Antwerpen straks niet meebeslissen over haar megaproject? Heeft ze straks geen enkele minister meer in de Vlaamse en de federale regering? Dat zou een grof schandaal zijn.

Door Lex MOOLENAAR