Gent bindt strijd aan tegen CO²

Gent heeft als eerste stadsbestuur in Vlaanderen een studie uitgeschreven die de actuele CO²-uitstoot in diverse sectoren in detail moet uitrekenen. De CO²-nulmeting kadert in het klimaatplan 2008-2020 van de stad.

De stad heeft als doelstelling om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutrale stad.

belga.be

Daarom wilde het stadsbestuur weten hoe het momenteel zit met haar CO²-uitstoot, en wie wat uitstoot. Met de resultaten wil de stad bepalen wat de impact is van Gent op het klimaat, waar precies de pijnpunten zitten op vlak van CO²-uitstoot en hoe het stadsbestuur kan inspelen op de noden van elke sector. In een volgende fase moet, op basis van de nulmeting, ook een concrete strategie worden uitgewerkt om de doelstelling in 2050 te halen.