Nieuw wapen in strijd tegen faillissementen

Minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) zal de regering vandaag een pakket maatregelen voorstellen als "wapen tegen faillissementen". De krant La Dernière Heure-Les Sports kreeg de primeur. Concreet kunnen ondernemers die in moeilijke papieren verkeren een tijdelijke, niet terugvorderbare premie van 1.

belga.be

213 euro ontvangen, voor een alleenstaande gaat het om 920 euro.

Om recht te hebben op de premie moeten de ondernemers aan minstens twee van de volgende zes criteria voldoen: een daling van 50 procent van de omzet noteren, genieten van een spreidingsplan voor fiscale en sociale bijdragen, vervolgd worden voor fiscale of sociale schulden, het kaskrediet geannuleerd zien, 50 procent van het omzetcijfer halen uit failliete bedrijven of bedrijven onder gerechtelijk akkoord, en minstens twee kwartalen genoten hebben van een vrijstelling van sociale bijdragen. Voor de maatregel heeft Laruelle 6 miljoen euro uitgetrokken. Het geld zal gehaald worden uit de 600 miljoen in het reservefonds dat de voorbije jaren kon worden aangelegd "dankzij de goede resultaten van de voorgaande jaren binnen het sociaal statuut van de zelfstandigen".