Antwerpse iman bewijst moslimmeisjes geen dienst

De Antwerpse imam Nordin Taouil heeft de moslims in Vlaanderen opgeroepen om hun kinderen in september niet naar school te sturen. Stel dat kardinaal Danneels of een andere bisschop hetzelfde zou doen ten aanzien van de katholieke jeugd. Half Vlaanderen zou klaar staan om in Mechelen en Rome te gaan betogen. Terecht. De tijd dat de pastoors de wetten stelden ligt gelukkig ver achter ons.

Gva.be

Geestelijke leiders mogen hun mening zeggen. Ze moeten dat doen. Daarom heb ik bijvoorbeeld ook nooit goed begrepen waarom Godfried Danneels zoveel protest over zich heen kreeg toen hij vragen stelde bij de euthanasie van Hugo Claus. Je hoefde het niet met hem eens te zijn. Maar vanuit zijn geloofsovertuiging en vanuit zijn functie mocht hij dat doen.

Zoals mijnheer Nordin Taouil ook het recht heeft om te pleiten voor het recht om hoofddoeken te dragen in de scholen. Daar kunnen we in komen. Meer zelfs. In een democratie is het recht op vrije meningsuiting heilig. Die moeten we verdedigen, kost wat kost. Ook indien we de inhoud van de boodschap niet juist of zelfs verfoeilijk vinden. Zo lang standpunten of meningen niet oproepen tot geweld, racisme of discriminatie, zijn ze in principe toegelaten en moeten ze kunnen geuit worden. geweld, racisme of discriminatie, zijn ze in principe toegelaten en moeten ze kunnen geuit worden.

Imam Taouil roept niet op tot geweld. Maar hij predikt wel onwettelijkheid. Bij mijn weten bestaat er in dit land nog altijd zoiets als leerplicht. Net als het grondwettelijk beginsel dat niet geestelijken, maar verkozenen de wetten maken.

Godsdienstvrijheid is belangrijk. Vrije meningsuiting is belangrijk. Maar een scheiding van kerk en staat is ook belangrijk. Net als de opvoeding van kinderen.

En daar gaat de imam lelijk in de fout. Hij gebruikt kinderen als wapens in zijn strijd voor het absolute recht op het dragen van hoofddoeken, waar dan ook. Dat hij provoceert, tot daar nog net aan toe, maar scholen en onderwijsverantwoordelijken afdreigen komt neer op chantage. Dat heeft niet veel meer te maken met vrije meningsuiting. Dergelijke praktijken horen niet thuis in een rechtsstaat. In Turkije of Marokko zou hij er trouwens veel last mee krijgen.

Mijnheer Taouil gaat zijn boekje ver te buiten. En hij bewijst er ’zijn’ moslimmeisjes hoegenaamd geen dienst mee. Zij zijn nog altijd het best gebaat met een goede opleiding. Thuis én in de school.

door Paul GEUDENS

MEER OVER Ons standpunt